KWF přehlidka 2004 - nejvĕtší evropská událost v oboru lesní techniky roku 2004  !!! Navštivte jako jeden z čestných hostů nejvĕtší stredoevropskou předvádĕcí lesnickou výstavu

Lesní stroje a přehlidka novinek
(16. - 19. června)


 

 

- veletrh v lese

 • lesní technika live
 • více než 370 vystavovatelů z 18-ti zemi (lesní technika, komunální technika, komponenty, doprava, technologie získávání energil)
 • přes 30.000 návštĕvníků z řad odborné veřejnosti
 • přes 90.000 m. výstavní plochy
 • mimořádné přehlidky
 • dennĕ diskusní fóra
 • prodej použitých lesních strojů
 • FKM-přezkoušeno

Odborná exkurze (17. - 19. června)

- fakta místo reklamy

 • předvádĕní techniky nezávislými experty
 • 20 ucelených výrobních řetĕzců v praktickém provozu (informační technologie, logistika, kácení silného dříví, pĕstování dřeva jako energetické suroviny, výchova porostů)

Kongres (16. června)

- platforma pro řídící pracovníky uprostřed veletrhu

 • odborné přednášky
 • semináře
 • diskuse s experty

 

   
  DEUTSCH   ENGLISH
Hotelbuchung Online-Room-Reservation
Presseakkreditierung Online-Press-Accrediting
Eintrittskartenbestellung Registration for the KWF-Summit

zurück