Navštivte jako jeden z čestných hostů nejvĕtší stredoevropskou předvádĕcí lesnickou výstavu

Kongres KWF patří k nejvýznamnĕjším celosvĕtovým akcím, u kterých je lesnická technika předvádĕná v provozu.

U příležitosti blížícího se rozšiřování zemí EU na východ, chce KWF představit v roce 2004 odborníkům a rozhodujícím osobám tuto odbornou událost, zejména tĕmto přistupujícím zemím.

Všichni odborní návštĕvníci z tĕchto zemí budou od KWF tímto srdečnĕ pozváni.

Každý zainteresovaný zájemce může obdržet bezplatnou čestnou osobní vstupenku (vícedenní průkaz na výstavu, exkurze, kongres a rovnĕž i na autobusovou přepravu v prostoru výstavy, v hodnotĕ 40,-- EUR).

Prosím použijte přiložený formulář.

Tĕšíme se na Vaší návštĕvu, s pozdravem z Groß-Umstadt.

Dr. R. Hofmann
vedoucí projektu

_________________________________________________

Adresa agentury :

RIDEX s.r.o KWF-GmbH
CZ-793 23 Karlovice è.p. 134 Spremberger Straße 1
Tel.: 0042 (0) 554 744 023 D-64823 Gross-Umstadt
Fax: 0042 (0) 554 744 095 Tel.: 0049 (0)6078 785-0
E-Mail: ridex@pvnet.cz Fax: 0049 (0)6078 785-39
Email:tagung@kwf-online.de
   

Přijímám pozvání k 14. KWF kongresu 2004 a prosím o zaslání bezplatné čestné osobní vstupenky :

Jméno:..............................................................................

Příjmení:....................................................................

Ulice:.................................................................................

Zemĕ:.........................................................................

PSČ:...........................................................................

Mĕsto:.........................................................................

zurück