Europas största skogsteknikhändelse 2004

KWFs skogsmässa 16 - 19 juni


 

 

- demomässa i skogen!

 • skogsmaskiner "in action"
 • mer än 370 utställare från 18 länder (skogsteknik, småskalig teknik, utrustning och tillbehör, skogstransporter, bioenergi)
 • mer än 30 000 professionella besökare från skogsbruket i Tyskland med omnejd
 • mer än 90 000 m2 utställningsyta
 • speciella teman och presentationer
 • dagliga paneldiskussioner område för begagnade skogsmaskiner
 • FKM-kontrollerad mässa

Exkursionsprogram 17 - 19 juni

- bara fakta - ingen reklam!

 • oberoende experter presenterar ledande teknik
 • 20 stationer med fullskaliga aktiviteter (logistik, skogsbränsle, mekaniserad avverkning, arbetsorganisation mm)

Konferens 16 juni

- beslutsfattarnas plattform!

 • presentation av forskningsrön
 • workshops
 • expertpaneler

 

Online-anmälan (utställare)

   
  DEUTSCH   ENGLISH
Hotelbuchung Online-Room-Reservation
Presseakkreditierung Online-Press-Accrediting
Eintrittskartenbestellung Registration for the KWF-Summit

return