Navštívte ako čestný host lesnícku výstavu v strednej Európe

KWF dni patria d'aleko k najvýznamnejším usporiadatel'om ukážok lesnej techniky priamo v teréne.

Pri príležitosti nastávajúceho rozširovania EÚ na východ chce KWF v roku 2004 predstavit` novinky odborníkom najmä z pristupujúcich krajín.

Všetci návštevníci z týchto krajín dostanú od KWF pozvanie.

Každý zaujímajúci sa kolega môže požiadat` zdarma o osobnú čestnú kartu (viacdenný preukaz na výstavu, exkurziu a kongres, ako aj autobusovú prepravu do výstavného priestoru v hodnote 40 EU).

Prosím použite priložený formulár .

Tešíme sa na Váš príchod a zostávame s kolegiálnym pozdravom z Gross - Umstadt.

Dr. R. Hofmann
Vedúci projektu FNS

_________________________________________________

Adresa agentúry:

Grube s.r.o. KWF-GmbH
Lesnicke naradie Spremberger Straße 1
Ul.Rakos c.12 D-64823 Gross-Umstadt
SK-96001 Zvolen Tel.: 0049 (0)6078 785-0
Tel.: 00421/45/5234968 Fax: 0049 (0)6078 785-39
Fax: 00421/45/5322779 Email:tagung@kwf-online.de
   

Prijímam pozvanie na 14. KWF - Deň 2004 a prosím o zaslanie čestnej karty.

Priezvisko:.........................................................................

Meno:.................................................................................

Ulica:..................................................................................

Krajina:..............................................................................

PSČ:............................................................................

Mesto:.................................................................................

zurück